Hvidovrevej 2-12

AKUT VVS ARBEJDE

Grundet udsivning af vand i fyrkælderen i nr 8 vil der akut blive lukket for det varme vand i ca. 4 timer. Vi beklager ulejligheden, men det er bedre end at hele kælderen bliver oversvømmet. Bestyrelsen.

Årlig generalforsamling i ejerforeningen Hvidovrevej 2-12

Der er fra Ejendomadministratoren side indkaldt til årlig generalforsamling i  ejerforeningen: Hvidovrevej 2-12. 2610 Rødovre. Generalforsamlingen finder sted D 25 April 2018 kl. 18 i tørrerkælderen Hvidovrevej 12. (HUSK AT MEDBRINGE EGEN STOL) Følgende dagsorden er sat: valg af ordstyrer og referent. Godkendelse af dagsorden. godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. bestyrelsens beretning om foreningens Læs mere omÅrlig generalforsamling i ejerforeningen Hvidovrevej 2-12[…]

VIGTIGT!!! Terrazzo gulvene i alle opgange. !!!

Beboere i alle opgange. Tirsdag den 10 april, kommer terrazzo ´manden´ og sliber gulvene lige foran opgangsdørene, der vil denne dag kunne opstå nogen lettere sværheder med at komme ind, tag godt imod håndværkene mens arbejdet står på og respekter de skilte som terrazzo folkene sætter op.  

OBS OBS OBS…Hulrummene under trapperne..

Hulrummene under trapperne skal tømmes så der er plads til maleren, hvis der er nogen beboere som har ting stående under trapperne i opgangen nede ved indgangen til kælderen skal det fjernes. Hvis det ikke er fjernet mandag den 4 december vil det blive kørt på lossepladsen. Hilsen Bestyrelsen